OK

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více informací

Zahájení projektu "Posílení integrace"

učebna IMOV15. březnem odstartovala 1. fáze projektu „Posílení integrace mladých bez kvalifikace komplexním programem s individuálním přístupem“, reg. č. CZ.1.04/3.3.05/96.00132 je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Popis projektu

Projekt má za cíl posílit motivaci, informovanost, kvalifikaci, pracovní a sociální integraci 30 osob do 25 let (vč. mladistvých do 18 let) bez kvalifikace nebo s nízkou úrovní kvalifikace ohrožených sociálním vyloučením uchazečů o zaměstnání s bydlištěm v Jihomoravském kraji. Těmto uchazečům bude poskytnuto pracovní poradenství, pracovní diagnostika a individuální poradenství psychologa, na základě schopností a dispozic uchazečů budeou vypracovány "kariérové listy". 2/3 uchazečů bude poskytnuto (dle potřeb a zájmu) profesní vzdělání s individuální podporou kouče. 15 uchazečům bude zprostředkováno pracovní místo na zkoušku (po dobu 4 měsíců) s individuální podporou psychologa a kouče. Z těchto bude 10 uchazečům zprostředkováno pracovní místo dle individuálních dispozic.

Cíle projektu

Posílení pracovní, a tím i sociální integrace 30 uchazečů o zaměstnání, odstranění bariér znesnadňujících jejich rovnocenný vstup a udržení se na trhu práce.

Cílové skupiny

Osoby do 25 let (vč. mladistvých do 18 let) bez kvalifikace nebo s nízkou úrovní kvalifikace ohrožených sociálním vyloučením uchazečů o zaměstnání s bydlištěm v Jihomoravském kraji.

Region

Jihomoravský kraj

Průběh

Kontaktování cílové skupiny, výběr 30 uchazečů, individuální přístup (testování, pracovní diagnostika), semináře, vzdělávací kurzy, kulaté stoly. Pro 15 uchazečů pracovní místo na zkoušku, následně 10 z nich pracovní místo dle individuálních předpokladů a schopností.

Výsledky

Intergrace 30 uchazečů o zaměstnání na trh práce, vytvoření 15 pracovních míst na zkoušku a 10 nových pracovních míst.