OK

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více informací

Občanská realitní poradna

návody • odborné články • online poradenství

S novými zákony a povinnostmi vznikají nové zodpovědnosti pro občany. NOZ a navazující změny v zákonech jsou pro spotřebitele nepřehledné a složité.

Občanská realitní poradna:

 • odborné články
 • bezplatné konzultace
 • kurzy a semináře

Stránky poradny: www.obcanskarealitniporadna.cz

Stejně tak spletitá je pro občany i situace na realitním trhu, kde zcela chybí realitní zákon, který by reguloval a stanovoval rozsah služeb realitních kanceláří či alespoň stanovoval vzdělání makléřů - ano, dnes je možné prodávat nemovitosti bez jakéhokoli vzdělání či profesní kvalifikace.

NOZ přináší změnu zásadních zákonných úprav po několika desetiletích ustálené praxe. A to ve zcela zásadních oblastech. Opomíjením těchto povinností hrozí ztráty veškerého majetku, který občané shromažďovali mnohdy po několik generací.

Nejčastější problematická místa:

 • neznalost náležitostí souvisejících s prodejem nemovitostí (např. PENB, skryté vady apod.);
 • převod peněz bez ochrany, tzn. bez řádné úschovy – často se setkáváme s tím, že jsou peníze poslány rovnou na účet prodávajícího, makléře či negaranční účet realitní kanceláře;
 • smlouvy stažené z internetu – s úmyslem co nejvíce ušetřit používají lidé zastaralé smlouvy;
 • smlouvy zprostředkovatelské – co musí obsahovat a co je naopak nebezpečné/varující;
 • manipulace ze strany zprostředkovatelů s neznalostí prodávajících a zneužití ve svůj prospěch;
 • nátlak ze strany zprostředkovatele;
 • aj.

Další slabá místa:

 • zástavní právo, věcné břemeno či jiné závazky na nemovitosti;
 • exekuce a prodej nemovitosti;
 • sousedské spory;
 • dědické řízení;
 • daňová a finanční problematika;
 • aj.

Řešíte obtížnou životní situaci spojenou s bydlením? Majetkové spory, pozůstalost, exekuce, sousedské spory? Nebo chcete jenom nezávisle na podplacených radílcích zjistit, jak prodat/koupit/pronajmout nemovitost? Přijďte se poradit do naší online či kamenné poradny.

Jaké služby nabízí Občanská realitní poradna?

Nezávislé a odborné poradenství je velkou pomocí pro spotřebitele v životní situaci související s realitami, zejména: vypořádání dědictví, prodej nemovitostí a povinnosti prodávajících s tím související, jejichž opomenutí může způsobit velké ztráty na majetku či hrozit pokutami, zprostředkovatelské smlouvy, odlišení tzv. „realitních šmejdů“ od slušných a zodpovědných zprostředkovatelů a pomoc s vymáháním nároků klientů neslušných zprostředkovatelů, energetický zákon (povinnosti okolo PENB), seniorské bydlení, ochrana osobních údajů, rizika spojená s internetem, soukromou inzercí, obtěžováním realitními zprostředkovateli, obecná osvěta, možnosti úspor pro klienty, kteří si nemohou dovolit advokáty nebo zodpovědné zprostředkovatele, návody pro bezpečný prodej/koupi i svépomocí, prevence rizik.

Tzv. realitní poradenství nabízí pouze samy realitní kanceláře, komerční subjekty, které nemohou být ve svých radách objektivní, neboť sledují svůj zájem. To jistě není optimální stav. Zdrojem objektivních informací nejsou ani média. Zdánlivě odborné články jsou většinou placenými komerčními sděleními nebo zprávami bulvárního typu, které mají zaujmout pozornost dnes informacemi zahlcených čtenářů. Tyto fungují spíše jako poplašné zprávy, kdy v lidech vyvolávají naopak beznaděj a apatii, místo vyvolání bdělosti. Ani komory a sdružení nejsou vždy objektivní, jejich členové hradí poplatky a členství s nich je pouze dokladem úhrady, ne splnění kvalitativních parametrů.

Shromažďujeme objektivní informace a poskytujeme poradenství nezávislé na komerční sféře.

Cíle projektu

Projekt má dva cíle: působí preventivně – dlouhodobé zvyšování realitní gramotnosti a pomáhá řešit již vyvstalé komplikované životní situace spjaté s bydlením.

Obrátit se na nás může kdokoli, kdo potřebuje právní, daňové a realitní poradenství.

www.obcanskarealitniporadna.cz